เข้าสู่ระบบ

เราทำให้ PDF เป็นเรื่องง่าย

เครื่องมือ PDF ออนไลน์ใช้งานง่ายออลอินวัน

 • ลดขนาดไฟล์ PDF ของคุณโดยไม่เสียคุณภาพ
  ย่อไฟล์ PDF
 • แปลงไฟล์ Word, PowerPoint และ Excel ไปกลับจาก PDF
  แปลงไฟล์ PDF
 • แปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็นเอกสาร PDF
  PPT เป็น PDF
 • แปลงไฟล์ PDF เป็นงานนำเสนอ PowerPoint ที่แก้ไขได้
  PDF เป็น PPT
 • แปลง JPG, PNG, BMP, GIF และ TIFF เป็น PDF
  JPG เป็น PDF
 • คัดรูปภาพจาก PDF ของคุณหรือบันทึกแต่ละหน้าเป็นรูปภาพแยกจากกัน
  PDF เป็น JPG
 • แปลงสเปรดชีต Excel เป็นเอกสาร PDF
  Excel เป็น PDF
 • แปลงไฟล์ PDF เป็นสเปรดชีต Excel ที่แก้ไขได้
  PDF เป็น Excel
 • เพิ่มข้อความ รูปร่าง รูปภาพ และคำอธิบายประกอบที่เขียนด้วยมือไปยัง PDF ของคุณ
  แก้ไข PDF
 • แสดง พิมพ์ และแชร์ไฟล์ PDF ออนไลน์
  ตัวอ่าน PDF
 • ใส่หมายเลขหน้าใน PDF อย่างง่ายๆ
  หมายเลขหน้า
 • ลบหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าจาก PDF ของคุณ
  ลบหน้า PDF
 • หมุน PDF หน้าเดียวหรือทั้งหมด
  หมุน PDF
 • แปลงเอกสาร Word เป็นไฟล์ PDF
  Word เป็น PDF
 • แปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Word ที่แก้ไขได้
  PDF เป็น Word
 • รวม PDF หลายไฟล์เป็นเอกสารเดียว
  รวมไฟล์ PDF
 • คัดหน้าจากไฟล์ PDF ของคุณหรือบันทึกแต่ละหน้าเป็น PDF แยกจากกัน
  แยกไฟล์ PDF
 • สร้างลายเซ็นของคุณ เซ็น PDF และส่งให้ผู้อื่นเซ็น
  เซ็นชื่อ PDF
 • ลบรหัสผ่าน การเข้ารหัส และการอนุญาตจาก PDF ของคุณ
  ปลดล็อก PDF
 • เพิ่มรหัสผ่านและเข้ารหัสไฟล์ PDF ของคุณ
  ปกป้องไฟล์ PDF