เข้าสู่ระบบ

เราทำให้ PDF เป็นเรื่องง่าย

เครื่องมือ PDF ออนไลน์ใช้งานง่ายออลอินวัน

home banner illustration elementhome banner illustration elementhome banner illustration element
home banner illustration element

Smallpdf นี่คือวิธีที่คนทั้งโลกใช้ทำงาน

ทุกเครื่องมือที่คุณต้องใช้กับ PDF ในที่เดียว

ทุกเดือน ผู้ใช้กว่า 25 ล้านคนทั่วโลกใช้ Smallpdf ในการบีบอัดและแก้ไข PDF, เซ็นชื่อแบบฟอร์ม และอีกมาก เราทำให้ PDF เป็นเรื่องง่าย
home banner illustration element
เครื่องมือใดที่คุณต้องการลองใช้
 • ลดขนาดไฟล์ PDF ของคุณโดยไม่เสียคุณภาพ
  ย่อไฟล์ PDF
 • แปลงไฟล์ Word, PowerPoint และ Excel ไปกลับจาก PDF
  แปลงไฟล์ PDF
 • แปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็นเอกสาร PDF
  PPT เป็น PDF
 • แปลงไฟล์ PDF เป็นงานนำเสนอ PowerPoint ที่แก้ไขได้
  PDF เป็น PPT
 • แปลง JPG, PNG, BMP, GIF และ TIFF เป็น PDF
  JPG เป็น PDF
 • คัดรูปภาพจาก PDF ของคุณหรือบันทึกแต่ละหน้าเป็นรูปภาพแยกจากกัน
  PDF เป็น JPG
 • แปลงสเปรดชีต Excel เป็นเอกสาร PDF
  Excel เป็น PDF
 • แปลงไฟล์ PDF เป็นสเปรดชีต Excel ที่แก้ไขได้
  PDF เป็น Excel
 • ใส่หมายเลขหน้าใน PDF อย่างง่ายๆ
  หมายเลขหน้า
 • ลบหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าจาก PDF ของคุณ
  ลบหน้า PDF
 • เพิ่มข้อความ รูปร่าง รูปภาพ และคำอธิบายประกอบที่เขียนด้วยมือไปยัง PDF ของคุณ
  แก้ไข PDF
 • แปลงเอกสาร Word เป็นไฟล์ PDF
  Word เป็น PDF
 • แปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Word ที่แก้ไขได้
  PDF เป็น Word
 • รวม PDF หลายไฟล์เป็นเอกสารเดียว
  รวมไฟล์ PDF
 • คัดหน้าจากไฟล์ PDF ของคุณหรือบันทึกแต่ละหน้าเป็น PDF แยกจากกัน
  แยกไฟล์ PDF
 • หมุน PDF หน้าเดียวหรือทั้งหมด
  หมุน PDF
 • สร้างลายเซ็นของคุณ เซ็น PDF และส่งให้ผู้อื่นเซ็น
  เซ็นชื่อ PDF
 • ลบรหัสผ่าน การเข้ารหัส และการอนุญาตจาก PDF ของคุณ
  ปลดล็อก PDF
 • เพิ่มรหัสผ่านและเข้ารหัสไฟล์ PDF ของคุณ
  ปกป้องไฟล์ PDF