• ราคา
  1. หน้าแรก
  2. ปิดทับข้อความใน PDF

ปิดทับข้อความใน PDF

ลบเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนออกจากเอกสารของคุณด้วยเครื่องมือปิดทับข้อความใน PDF ฟรี—ไม่ต้องลงทะเบียน ปิดทับข้อความเสร็จแล้วหรือ ส่งออก PDF ที่ปิดทับข้อมูลโดยไม่ใช้ลายน้ำ

  • ปิดทับข้อความใน PDF ออนไลน์บนอุปกรณ์ใดๆ
  • ใช้งานง่ายและใช้งานได้ฟรี—ไม่ต้องติดตั้งอะไร
  • ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ 2.4 พันล้านคนตั้งแต่ปี 2013