• ราคา
 1. หน้าแรก
 2. เครื่องมือ

เครื่องมือ Smallpdf ทั้งหมด

ใช้ประโยชน์จากชุดเครื่องมือ PDF ของเราเพื่อประมวลผลเอกสารดิจิทัลและทำให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้น

 • ย่อไฟล์ PDF

  ลดขนาดไฟล์ PDF ของคุณโดยไม่เสียคุณภาพ

 • แปลงไฟล์ PDF

  แปลงไฟล์ Word, PowerPoint และ Excel ไปกลับจาก PDF

 • PPT เป็น PDF

  แปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็นเอกสาร PDF

 • PDF เป็น PPT

  แปลงไฟล์ PDF เป็นงานนำเสนอ PowerPoint ที่แก้ไขได้

 • JPG เป็น PDF

  แปลง JPG, PNG, BMP, GIF และ TIFF เป็น PDF

 • PDF เป็น JPG

  คัดรูปภาพจาก PDF ของคุณหรือบันทึกแต่ละหน้าเป็นรูปภาพแยกจากกัน

 • Excel เป็น PDF

  แปลงสเปรดชีต Excel เป็นเอกสาร PDF

 • PDF เป็น Excel

  แปลงไฟล์ PDF เป็นสเปรดชีต Excel ที่แก้ไขได้

 • แก้ไข PDF

  เพิ่มข้อความ รูปร่าง รูปภาพ และคำอธิบายประกอบที่เขียนด้วยมือไปยัง PDF ของคุณ

 • ตัวอ่าน PDF

  แสดง พิมพ์ และแชร์ไฟล์ PDF ออนไลน์

 • หมายเลขหน้า

  ใส่หมายเลขหน้าใน PDF อย่างง่ายๆ

 • ลบหน้า PDF

  ลบหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าจาก PDF ของคุณ

 • หมุน PDF

  หมุน PDF หน้าเดียวหรือทั้งหมด

 • Word เป็น PDF

  แปลงเอกสาร Word เป็นไฟล์ PDF

 • PDF เป็น Word

  แปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Word ที่แก้ไขได้

 • รวมไฟล์ PDF

  รวม PDF หลายไฟล์เป็นเอกสารเดียว

 • แยกไฟล์ PDF

  คัดหน้าจากไฟล์ PDF ของคุณหรือบันทึกแต่ละหน้าเป็น PDF แยกจากกัน

 • เซ็นชื่อ PDF

  สร้างลายเซ็นของคุณ เซ็น PDF และส่งให้ผู้อื่นเซ็น

 • ปลดล็อก PDF

  ลบรหัสผ่าน การเข้ารหัส และการอนุญาตจาก PDF ของคุณ

 • ปกป้องไฟล์ PDF

  เพิ่มรหัสผ่านและเข้ารหัสไฟล์ PDF ของคุณ

 • เครื่องสแกน PDF

  สร้าง PDF จากการสแกนบนมือถือของคุณ