Trang Chủ
Công cụ
Các tài liệu
Tìm kiếm
 • Giá cả
 1. Trang Chủ
 2. Công cụ

Tất Cả Các Công Cụ Của Smallpdf

Hãy tận dụng các công cụ PDF của chúng tôi để bạn có thể nhanh chóng xử lý các loại tài liệu điện tử và làm việc hiệu quả hơn.

 • Giảm dung lượng PDF

  Giảm kích cỡ tệp tin PDF mà không làm giảm chất lượng

 • Chuyển đổi PDF

  Chuyển đổi các tệp tin Word, PowerPoint và Excel thành PDF và ngược lại

 • PDF OCR

  Chuyển đổi văn bản trong file quét sang dạng có thể tìm kiếm được

 • PPT sang PDF

  Chuyển đổi thuyết trihf PowerPoint sang tài liệu PDF

 • PDF sang PPT

  Chuyển đổi PDF sang thuyết trình PowerPoint có thể chỉnh sửa được

 • JPG sang PDF

  Chuyển đổi JPG, PNG, BMP, GIF và TIFF sang PDF

 • PDF sang JPG

  Trích xuất hình ảnh từ PDF hoặc lưu mỗi trang thành một ảnh riêng

 • Excel sang PDF

  Chuyển đổi bảng tính Excel sang tài liệu PDF

 • PDF sang Excel

  Chuyển đổi PDF sang bảng tính Excel có thể chỉnh sửa được

 • Word sang PDF

  Chuyển đổi các tài liệu Microsoft Word sang tập tin PDF

 • PDF sang Word

  Chuyển đổi PDF sang các tài liệu Word có thể chỉnh sửa được

 • Chỉnh sửa PDF

  Thêm chữ, hình, ảnh và chú thích viết tay vào tập tin PDF

 • Trình đọc PDF

  Hiển thị, in và chia sẻ PDF trực tuyến

 • Số trang

  Dễ dàng chèn số trang vào PDF

 • Trình tóm tắt AI PDF

  Tóm tắt hoặc trò chuyện với file PDF của bạn bằng AI

 • Xóa các trang PDF

  Xóa một hay nhiều trang của PDF

 • Trích xuất các file PDF

  Chỉ chọn các trang bạn cần trong PDF

 • Xoay PDF

  Xoay một hoặc tất cả trang trong PDF của bạn

 • Ghép PDF

  Kết hợp 2 hoặc nhiều tập tin PDF thành 1 tập tin thống nhất

 • Cắt PDF

  Trích xuất các trang từ PDF hoặc lưu mỗi trang làm một tập tin PDF riêng

 • Ký tên PDF

  Tạo chữ ký, ký vào tài liệu PDF và yêu cầu mọi người ký tên

 • Mở khóa PDF

  Xóa mật khẩu, mã hóa và quyền khỏi tập tin PDF của bạn

 • Bảo vệ PDF

  Thêm mật khẩu và mã hóa tập tin PDF

 • Làm phẳng tập tin PDF

  Chuyển đổi file PDF sang dạng không thể chỉnh sửa được

 • Máy quét PDF

  Tạo tệp PDF từ bản quét trên điện thoại di động của bạn