Cắt file PDF

Một cách đơn giản để trích xuất trang từ PDF

Làm cách nào để cắt file PDF

Tải lên file của bạn bằng cách kéo thả hoặc nhấn 'chọn file'. Chọn những trang bạn muốn lưu vào file mới. Nhấn nút "Cắt file PDF" và tải về file của bạn. Thật dễ dàng!

Cắt file PDF xem trước

Bộ cắt file PDF của chúng tôi cho phép bạn xem trước các trang bạn muốn cắt. Bạn có thể chọn trang trong giao diện trực quan hoặc chỉ cần nhập vào số trang mà bạn muốn trích xuất.

Một ứng dụng có giá vừa phải

Thông thường để cắt một file PDF bạn phải chi rất nhiều tiền vào phần mềm cao cấp. Chúng tôi cung cấp nó với một mức giá vừa phải theo tháng.

Cắt file PDF trực tuyến an toàn

Chúng tôi có chính sách bảo mật giải thích cụ thể tầm quan trọng của bảo mật và sự riêng tư của bạn. Chúng tôi xóa vĩnh viễn các file của bạn khỏi hệ thống một giờ sau khi tải lên.

Cắt file PDF trên mọi nền tảng

Là một ứng dụng web, bạn có thể cắt file PDF trên mọi hệ thống vận hành sử dụng trình duyệt web mới nhất. Nó hoạt động trên Windows, Mac và Linux.

Đang xử lý PDF trên đám mây

Tất cả công việc chia cắt, trích xuất và xóa đều diễn ra trên đám mây. Vì thế nó sẽ không sử dụng tài nguyên máy tính của bạn.