Tất cả công cụ
Đăng nhập

Cắt file PDF

Một cách đơn giản để trích xuất các trang từ PDF

Làm cách nào để cắt file PDF

Kéo thả hoặc nhấn 'chọn file' để tải file PDF của bạn lên. Sau đó, chọn những trang bạn muốn cắt. Cuối cùng, nhấn nút "Cắt file PDF" và tải file mới về.

Xem trước khi cắt file PDF

Dụng cụ cắt file PDF này có giao diện trực quan để xem được nội dung của file PDF. Trong đó, bạn có thể nhấn hoặc đánh số để chọn những trang bạn muốn tách ra.

Miễn phí và đáng tin cậy

Thông thường, để tách file PDF bạn cần phải mua phần mềm rất đắt tiền. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp dụng cụ này trực tuyến và miễn phí.

Cắt file PDF trực tuyến và đảm bào

Tất cả các file bạn tải lên hoặc tạo ra từ máy chủ của chúng tôi sẽ được xóa đi trong vòng một tiếng. Xin hãy đọc chính sách riêng tư để biết thêm chi tiết.

Hoạt động với Windows, Mac và Linux

Phần mềm của chúng tôi làm việc trong trình duyệt trên mạng. Vì thế, nó hoạt động được với tất cả các hệ thống vận hành, bao gồm Mac, Windows, và Linux.

Xử lý file trên đám mây

Máy chủ của chúng tôi cắt file pdf một khi bạn đã tải file lên đám mây. Vì thế, máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào.