• Giá cả
  1. Trang Chủ
  2. Trình tóm tắt AI PDF

Trình tóm tắt PDF

Tóm tắt PDF và các định dạng file khác trong vài giây—không cần đăng ký. Trình chỉnh sửa AI PDF cho phép bạn tải lên nhiều tài liệu cùng một lúc và tóm tắt file PDF bản quét.

  • Tóm tắt file PDF trên Mac, Windows, và Linux
  • Được tin dùng bởi 2,4 tỷ người từ năm 2013
  • Miễn phí và dễ sử dụng – không cần cài đặt