Công cụ
Đăng nhập
  1. Trang Chủ
  2. Word sang PDF

Chuyển Word sang PDF

Dễ dàng chuyển file Word sang PDF trực tuyến

Cách chuyển Word sang PDF
Cách chuyển Word sang PDF
Kéo thả hoặc nhấn 'chọn file' để tải file Word lên. Sau đó, phần mềm của chúng tôi sẽ chuyển file Word sang PDF. Cuối cùng, bạn có thể tải file mới về.
Chúng tôi giữ file của bạn an toàn!
Chúng tôi giữ file của bạn an toàn!
Một giờ sau khi chuyển Word sang PDF, file của bạn sẽ được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn muốn biết thêm xin hãy đọc chính sách riêng tư bên dưới.
Hoạt động với Windows, Mac và Linux
Hoạt động với Windows, Mac và Linux
Phần mềm để chuyển Word sang PDF của chúng tôi làm việc trong trình duyệt trên mạng. Vì thế, nó hoạt động được với tất cả các hệ thống vận hành.
Công cụ chuyển đổi hoàn hảo
Công cụ chuyển đổi hoàn hảo
Việc chuyển Word sang PDF này cực dễ sử dụng. Phông của file mới sẽ không chuyển đổi. Cho các loại file khác, xin hãy dùng công cụ chuyển đổi PDF.
Chuyển đổi dễ dàng!
Chuyển đổi dễ dàng!
Chúng tôi muốn việc chuyển Word sang PDF luôn nhanh và dễ dàng nhất. Bạn không cần điều chỉnh gì ngoài việc tải file lên và quá trình sẽ xong trong vài giây.
Xử lý file trên đám mây
Xử lý file trên đám mây
Máy chủ của chúng tôi chuyển file Word sang PDF một khi bạn đã tải file lên đám mây. Vì thế, máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào.
Xếp hạng công cụ này
4,7 / 5 - 493.746 bỏ phiếu