Mật khẩu bảo vệ PDF

Mã hóa PDF với mật khẩu để PDF không bị xóa.

Cách bảo vệ PDF với mật khẩu

Thả tài liệu của bạn vào hộp ở trên hoặc tải lên bằng cách nhấn "chọn tệp". Thiết lập mật khẩu, xác nhận lại lần nữa và tải về tệp đã được mã hóa.

Mã hóa an toàn để đảm bảo tối đa

Có những mật khẩu PDF có thể gỡ bỏ dễ dàng. Chúng tôi mã hóa tệp của bạn kĩ lưỡng để nó tốn hàng ngàn năm mới có thể bẻ khóa mật khẩu bằng máy tính thông thường.

Độ dài tốt cho một mật khẩu bảo vệ

Để có một mật khẩu thật an toàn chúng tôi khuyến khích sử một từ có 7 kí tự hoặc nhiều hơn không thuộc từ điển. Và thêm cả kí tự số, chữ in hoa hoặc biểu tượng.

Mật khẩu và tệp tin được an toàn

Tất cả các tệp và mật khẩu được chuyển giao với kết nối an toàn SSL. Tệp tin được xóa hoàn toàn sau một giờ. Mật khẩu được xóa ngay sau khi xử lí.

Trên Mac, Windows và Linux

Là một ứng dụng web, chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả nền tảng như Mac, Windows và Linux. Bảo vệ PDF mọi nơi!

Mật khẩu bảo vệ trên đám mây

Bạn không phải tải hoặc cài đặt phần mềm nào để cài đặt mật khẩu cho PDF của bạn. Chỉ cần tải nó lên, bảo vệ PDF của bạn và tải về file đã được mã hóa.