Tất cả công cụ
Đăng nhập

Khóa file PDF

Mã hóa file PDF với mật khẩu trực tuyến.

Cách bảo vệ PDF với mật khẩu

Thả file của bạn vào hộp trên hoặc nhấn "Chọn file" để tải lên. Sau đó, bạn có thể chọn mật khẩu và mã hóa file PDF của bạn. Nhớ tải file mới về.

Mã hóa PDF để đảm bảo an toàn

Các mật khẩu bình thường rất dễ bị phá. Tuy nhiên, chúng tôi mã hóa file PDF rất kỹ. Máy tính thông thường sẽ không thể nhanh chóng mở khóa file được.

Chọn mật khẩu dài để khó mở khoá

Để khóa file PDF với mật khẩu an toàn, bạn nên dùng ít nhất 7 ký tự với những từ không thuộc từ điển. Hơn nữa, thêm cả ký tự số, chữ in hoa hoặc biểu tượng.

Bảo vệ file PDF an toàn

Các file & mật khẩu sẽ được chuyển giao với kết nối SSL an toàn. Một giờ sau khi bảo vệ PDF, các file sẽ được xóa đi. Mật khẩu được xóa ngay sau khi xử lý.

Khóa PDF với Windows, Mac và Linux

Smallpdf có thể khóa file PDF với mật khẩu trong bất kỳ trình duyệt nào, bao gồm Firefox, Chrome, IE, Safari & Cốc Cốc. Không cần cài đặt hay đăng ký.

Bảo vệ PDF trên đám mây

Máy chủ của chúng tôi mã hóa PDF với mật khẩu một khi bạn đã tải file lên đám mây. Vì thế, máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào.