Đăng nhập

Giảm dung lượng PDF

Giảm dung lượng PDF của bạn trực tuyến

GENERIC:FEEDBACK.ASK_FOR_FEEDBACK
Tập tin của bạn được bảo đảm an toàn
Tập tin của bạn được bảo đảm an toàn
Smallpdf không bán dữ liệu tập tin của bạn cho các bên thứ ba. Chúng tôi kiếm tiền từ quảng cáo và gói đăng ký cao cấp, không bao giờ từ các tập tin của bạn. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để phòng tránh ăn cắp dữ liệu.
Chúng tôi được chứng nhận ISO
Chúng tôi được chứng nhận ISO
Chúng tôi giữ chứng nhận 27001 của Tổ Chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế được đánh giá bởi Trung Tâm An Toàn Thụy Sĩ: chúng tôi đáng tin cậy và xử lý dữ liệu có trách nhiệm.
Các tập tin của bạn không được lưu trữ
Các tập tin của bạn không được lưu trữ
Sau 1 giờ, chúng tôi sẽ xóa tập tin của bạn từ máy chủ của chúng tôi trừ khi bạn gửi ai đó một liên kết đã chia sẻ hoặc gửi tập tin để lấy chữ ký sử dụng eSign.
Cách giảm dung lượng file PDF
Cách giảm dung lượng file PDF
Để giảm dung lượng PDF, bạn chỉ cần kéo và thả file PDF vào hộp trên hoạc ẩn 'Chọn file', chờ nó nén file PDF hoàn thành và tải file về. Quá đơn giản!
Đảm bảo an toàn
Đảm bảo an toàn
Các file của bạn sẽ được xóa đi khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ. Không ai sẽ có quyền truy cập các file của bạn sau khi bạn đã giảm dung lượng PDF.
Hoạt động với Windows, Mac và Linux
Hoạt động với Windows, Mac và Linux
Smallpdf.com làm việc trong trình duyệt trên mạng. Vì thế, nó hoạt động được với tất cả các hệ thống vận hành, bao gồm Mac, Windows, và Linux.
Chất lượng hoàn hảo
Chất lượng hoàn hảo
Giảm dung lượng các tệp tin PDF đã quét xuống 144 dpi là phù hợp để tải tệp tin lên web và qua email.
Dễ sử dụng
Dễ sử dụng
Giới hạn kích thước tệp tin là 5GB. Thậm chí với các tệp tin PDF lớn, công cụ nén của chúng tôi chỉ mất vài giây để phát huy hiệu quả của mình.
Nén file PDF trên đám mây
Nén file PDF trên đám mây
Quá trình giảm dung lượng PDF này diễn ra trên đám mây. Máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào khi nén file PDF với Smallpdf.
Xếp hạng công cụ này
4.7 / 5 - 136,755 bỏ phiếu