We've updated our Privacy and Terms.Learn more
Đăng nhập

Giảm dung lượng PDF

Giảm dung lượng PDF của bạn trực tuyến

Cách giảm dung lượng file PDF
Cách giảm dung lượng file PDF
Để giảm dung lượng PDF, bạn chỉ cần kéo và thả file PDF vào hộp trên hoạc ẩn 'Chọn file', chờ nó nén file PDF hoàn thành và tải file về. Quá đơn giản!
Đảm bảo an toàn
Đảm bảo an toàn
Các file của bạn sẽ được xóa đi khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ. Không ai sẽ có quyền truy cập các file của bạn sau khi bạn đã giảm dung lượng PDF.
Hoạt động với Windows, Mac và Linux
Hoạt động với Windows, Mac và Linux
Smallpdf.com làm việc trong trình duyệt trên mạng. Vì thế, nó hoạt động được với tất cả các hệ thống vận hành, bao gồm Mac, Windows, và Linux.
Chất lượng hoàn hảo
Chất lượng hoàn hảo
Dụng cụ giảm dung lượng PDF này nén file PDF đã được scan xuống đến 144dp, cho bạn dễ dàng tải file lên mạng hoặc gửi qua email.
Dễ sử dụng
Dễ sử dụng
Ứng dụng của chúng tôi có thể nén file PDF của bạn trong vòng vài dây. Phông của file sẽ không bị thay đổi. Quá trình rất an toàn và tiện dụng.
Nén file PDF trên đám mây
Nén file PDF trên đám mây
Quá trình giảm dung lượng PDF này diễn ra trên đám mây. Máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào khi nén file PDF với Smallpdf.
Xếp hạng công cụ này
4.7 / 5 - 83,725 bỏ phiếu