Tất cả công cụ
Đăng nhập

Giảm dung lượng PDF

Giảm dung lượng PDF của bạn trực tuyến

Cách giảm dung lượng file PDF

Để giảm dung lượng PDF, bạn chỉ cần kéo và thả file PDF vào hộp trên hoạc ẩn 'Chọn file', chờ nó nén file PDF hoàn thành và tải file về. Quá đơn giản!

Chất lượng hoàn hảo

Dụng cụ giảm dung lượng PDF này nén file PDF đã được scan xuống đến 144dp, cho bạn dễ dàng tải file lên mạng hoặc gửi qua email.

Dễ sử dụng

Ứng dụng của chúng tôi có thể nén file PDF của bạn trong vòng vài dây. Phông của file sẽ không bị thay đổi. Quá trình rất an toàn và tiện dụng.

Đảm bảo an toàn

Các file của bạn sẽ được xóa đi khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ. Không ai sẽ có quyền truy cập các file của bạn sau khi bạn đã giảm dung lượng PDF.

Hoạt động với Windows, Mac và Linux

Smallpdf.com làm việc trong trình duyệt trên mạng. Vì thế, nó hoạt động được với tất cả các hệ thống vận hành, bao gồm Mac, Windows, và Linux.

Nén file PDF trên đám mây

Quá trình giảm dung lượng PDF này diễn ra trên đám mây. Máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào khi nén file PDF với Smallpdf.