Xoay PDF

Xoay và lưu PDF của bạn trực tuyến miễn phí

Cách xoay một PDF và lưu lại

Trước tiên tải lên tệp tin của bạn, sau đó xoay từng trang bằng cách nhấn giữ nó hoặc xoay tất cả các trang một lúc. Nhấn "Áp dụng thay đổi" và tải về.

Xoay vĩnh viễn

Công cụ của chúng tôi cho phép bạn xoay các trang bạn muốn và lưu chúng vĩnh viễn. Vì thế, nó không chỉ xoay trong lúc xem trước mà thật sự lưu vào tệp PDF khi bạn tải nó về lại.

Xoay PDF dễ dàng!

Xoay một trang là một vấn đề đơn giản và cần một giải pháp giản đơn. Smallpdf cho phép bạn xoay từng trang riêng lẻ, nhiều trang hoặc tất cả các trang của tài liệu nhanh chóng.

Xử lý PDF an toàn

Tất cả các tệp bạn tải lên sẽ được xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống của chúng tôi 60 phút sau khi xử lý xong. Không ai có quyền truy cập các tệp đó và sự riêng tư được đảm bảo.

Hoạt động trên nhiều thiết bị!

Smallpdf thực hiện phép thuật trên chính trình duyệt. Chính vì thế không ảnh hưởng gì nếu bạn dùng Mac, Windows hoặc Linux! Xoay các PDF mọi nơi.

PDF trên đám mây

Để xoay các trang PDF, bạn không cần tải hoặc cài đặt phần mềm nào cả. Bạn chỉ việc tải tệp lên trang web, xoay và tải về lại.