Công cụ
  • Giá cả
  1. Trang Chủ
  2. Xoay PDF
  3. Cách để xoay PDF
  4. Cách để Xoay File PDF Đã Được Quét Miễn Phí
how-do-you-rotate-a-scanned-pdf-banner

Cách để Xoay File PDF Đã Được Quét Miễn Phí

bởi Hung Nguyen

Smallpdf có công cụ Xoay PDF phổ biến nhất để chuyển các trang trong bất kỳ file PDF nào, kể cả các file đã được quét.

Các trang PDF có thể được chuyển nhanh chóng, miễn phí, bằng cách sử dụng công cụ xoay của chúng tôi. Trên thực tế, Smallpdf có công cụ nổi bật nhất cho việc này; bạn có thể nhập các file PDF được quét, các file PDF đã được chuyển đổi từ các định dạng file khác, hoặc một file mà bạn đã nhận được từ một ai khác, chúng tôi sẽ xoay tất cả.

Cách Xoay File PDF Đã Được Scan

  1. Kéo và thả PDF của bạn vào công cụ Xoay PDF.

  2. Xoay các trang riêng lẻ hoặc tất cả các trang cùng một lúc.

  3. Áp dụng các thay đổi và sửa đổi thêm, nếu cần.

  4. Tải về bản PDF mới của bạn.

200527_VN_GIF_Xoay_Mot_PDF

Cách để xoay từng file PDF một.

Xoay Các File Scan Ngoại Tuyến

 

Bạn có thể dùng Smallpdf Desktop để thực hiện tác vụ này ngoại tuyến cho người dùng Pro. Để thực hiện việc này, hãy mở file PDF của bạn bằng Smallpdf Desktop, chọn chức năng ‘Xoay PDF’ ở phía bên phải—quy trình này khá giống với đối tác trực tuyến. Nếu bạn là người dùng miễn phí, bạn có thể sử dụng phiên bản trực tuyến của Smallpdf.

Ứng dụng ngoại tuyến được tạo để xoa dịu những người không có quyền truy cập internet mọi lúc hoặc bị hạn chế truy cập. Dù bằng cách nào, một bản dùng thử hai tuần miễn phí có thể được tạo cho những người có dự án ngắn hạn—vì bạn không cần phải có một phần mềm PDF có giá cực đắt như Adobe Acrobat để xoay trang PDF.

Cách Xoay Nhiều File PDF Scan

Chức năng này được bao gồm trong phần của gói ‘Smallpdf Pro’ của chúng tôi. Khi bạn đã đăng ký xong, hãy chọn ‘Xoay PDF’ từ trang chủ của chúng tôi, kéo càng nhiều file PDF được quét của bạn vào hộp công cụ và xoay các trang 90 độ, 180 hoặc 270.

Như bạn đã hình dung, làm như vậy sẽ hợp nhất tất cả các trang được chọn vào một tài liệu duy nhất. Chế độ xem hình thu nhỏ cho phép bạn sắp xếp lại cũng như xóa các trang riêng lẻ. Ngay cả khi bạn đã xoay PDF vĩnh viễn— bạn luôn có thể dùng công cụ trực tuyến của chúng tôi để truy cập dễ dàng.

Và cuối cùng, để sửa đổi thêm, công cụ Chỉnh Sửa PDF có rất nhiều công cụ nhỏ để làm nổi bật, nhận xét và sắp xếp lại nội dung—cho các nhu cầu làm việc với các file PDF của bạn.

200527_VN_GIF_Cach_Xoay_Nhieu_PDF

Xoay vài PDF cùng một lúc với Smallpdf

Hung Nguyen
Hung Nguyen
Senior Growth Marketing Manager @Smallpdf