Đăng nhập

Chuyển Excel sang PDF

Bạn có thể chuyển file Excel sang PDF miễn phí

Cách chuyển Excel sang PDF

Kéo và thả file Excel vào hộp trên hoặc nhấn ‘Chọn file' để tải file lên. Sau đó, file cua bạn sẽ chuyển đổi sang file PDF. Nhớ tải file mới của bạn về!

Chuyển Excel sang PDF nhanh chóng!

File Excel của bạn sẽ được tự động chuyển đổi sang PDF. Bạn không cần phải chọn các tùy chỉnh nào, và phông của file PDF mới sẽ không bị ảnh hưởng.

Tạo file PDF bằng một cú nhấp chuột

Chỉ cần tải lên file và Smallpdf sẽ chuyển đổi file xls hoặc xlsx sang PDF cho bạn. Cách chuyển đổi Excel sang PDF chưa bao giờ dễ dàng thế này.

Chuyển đổi an toàn

Các file bạn chuyển từ Excel sang PDF sẽ tự xóa đi khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ. Cho thêm thông tin, xin hãy xem qua chính sách riêng tư bên dưới.

Hoạt động với Windows, Mac và Linux

Phần mềm để chuyển Excel sang PDF của chúng tôi làm việc trong trình duyệt trên mạng. Vì thế, nó hoạt động được với tất cả các hệ thống vận hành.

Xử lý file trên đám mây

Máy chủ của chúng tôi chuyển file Excel sang PDF một khi bạn đã tải file lên đám mây. Vì thế, máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào.