• Giá cả
  1. Trang Chủ
  2. Trình chú thích PDF

Chú thích PDF

Viết và vẽ trên PDF bằng trình chú thích PDF miễn phí của chúng tôi. Bạn đã đánh dấu xong? Xuất tệp PDF đã chú thích ra mà không bị dính watermark, chuyển đổi sang một định dạng khác hoặc nén lại để dễ chia sẻ hơn.

  • Chú thích FDF trên Mac, Windows và Linux
  • Miễn phí và dễ sử dụng – không cần cài đặt
  • Được tin dùng bởi 2,4 tỷ người từ năm 2013