Đăng nhập

Chúng tôi làm PDF dễ dàng

Công cụ PDF trực tuyến dễ sử dụng toàn diện

 • Giảm kích cỡ tệp tin PDF mà không làm giảm chất lượng
  Giảm dung lượng PDF
 • Chuyển đổi các tệp tin Word, PowerPoint và Excel thành PDF và ngược lại
  Chuyển đổi PDF
 • Chuyển đổi thuyết trihf PowerPoint sang tài liệu PDF
  PPT sang PDF
 • Chuyển đổi PDF sang thuyết trình PowerPoint có thể chỉnh sửa được
  PDF sang PPT
 • Chuyển đổi JPG, PNG, BMP, GIF và TIFF sang PDF
  JPG sang PDF
 • Trích xuất hình ảnh từ PDF hoặc lưu mỗi trang thành một ảnh riêng
  PDF sang JPG
 • Chuyển đổi bảng tính Excel sang tài liệu PDF
  Excel sang PDF
 • Chuyển đổi PDF sang bảng tính Excel có thể chỉnh sửa được
  PDF sang Excel
 • Thêm chữ, hình, ảnh và chú thích viết tay vào tập tin PDF
  Chỉnh sửa PDF
 • Hiển thị, in và chia sẻ PDF trực tuyến
  Trình đọc PDF
 • Dễ dàng chèn số trang vào PDF
  Số trang
 • Xóa một hay nhiều trang của PDF
  Xóa các trang PDF
 • Xoay một hoặc tất cả trang trong PDF của bạn
  Xoay PDF
 • Chuyển đổi các tài liệu Microsoft Word sang tập tin PDF
  Word sang PDF
 • Chuyển đổi PDF sang các tài liệu Word có thể chỉnh sửa được
  PDF sang Word
 • Kết hợp 2 hoặc nhiều tập tin PDF thành 1 tập tin thống nhất
  Ghép PDF
 • Trích xuất các trang từ PDF hoặc lưu mỗi trang làm một tập tin PDF riêng
  Cắt PDF
 • Tạo chữ ký, ký vào tài liệu PDF và yêu cầu mọi người ký tên
  Ký tên PDF
 • Xóa mật khẩu, mã hóa và quyền khỏi tập tin PDF của bạn
  Mở khóa PDF
 • Thêm mật khẩu và mã hóa tập tin PDF
  Bảo vệ PDF