Đăng nhập

Chúng tôi làm PDF dễ dàng

Công cụ PDF trực tuyến dễ sử dụng toàn diện

home banner illustration elementhome banner illustration elementhome banner illustration element
home banner illustration element

Smallpdf. Đó là cách thế giới giải quyết mọi việc

Tất cả công cụ bạn cần để làm việc với PDF trong một địa điểm

Mỗi tháng trên 25 triệu người dùng trên khắp thế giới sử dụng Smallpdf để nén và chỉnh sửa PDF, biểu mẫu ký hiệu, và rất nhiều thứ khác. Chúng tôi tạo PDF dễ dàng.
home banner illustration element
Công cụ nào bạn muốn thử dùng?
 • Giảm kích cỡ tệp tin PDF mà không làm giảm chất lượng
  Giảm dung lượng PDF
 • Chuyển đổi các tệp tin Word, PowerPoint và Excel thành PDF và ngược lại
  Chuyển đổi PDF
 • Chuyển đổi thuyết trihf PowerPoint sang tài liệu PDF
  PPT sang PDF
 • Chuyển đổi PDF sang thuyết trình PowerPoint có thể chỉnh sửa được
  PDF sang PPT
 • Chuyển đổi JPG, PNG, BMP, GIF và TIFF sang PDF
  JPG sang PDF
 • Trích xuất hình ảnh từ PDF hoặc lưu mỗi trang thành một ảnh riêng
  PDF sang JPG
 • Chuyển đổi bảng tính Excel sang tài liệu PDF
  Excel sang PDF
 • Chuyển đổi PDF sang bảng tính Excel có thể chỉnh sửa được
  PDF sang Excel
 • Dễ dàng chèn số trang vào PDF
  Số trang
 • Xóa một hay nhiều trang của PDF
  Xóa các trang PDF
 • Thêm chữ, hình, ảnh và chú thích viết tay vào tập tin PDF
  Chỉnh sửa PDF
 • Chuyển đổi các tài liệu Microsoft Word sang tập tin PDF
  Word sang PDF
 • Chuyển đổi PDF sang các tài liệu Word có thể chỉnh sửa được
  PDF sang Word
 • Kết hợp 2 hoặc nhiều tập tin PDF thành 1 tập tin thống nhất
  Ghép PDF
 • Trích xuất các trang từ PDF hoặc lưu mỗi trang làm một tập tin PDF riêng
  Cắt PDF
 • Xoay một hoặc tất cả trang trong PDF của bạn
  Xoay PDF
 • Tạo chữ ký, ký vào tài liệu PDF và yêu cầu mọi người ký tên
  Ký tên PDF
 • Xóa mật khẩu, mã hóa và quyền khỏi tập tin PDF của bạn
  Mở khóa PDF
 • Thêm mật khẩu và mã hóa tập tin PDF
  Bảo vệ PDF