Tất cả công cụ
Đăng nhập

Ký tên PDF

Ký tài liệu hoặc yêu cầu chữ ký điện tử

Cách ký tên PDF bằng chữ ký điện tử

Chọn hoặc kéo và thả file PDF vào hộp trên để tải lên. Sau đó, tạo chữ ký số bằng con chuột hoặc bút điện tử. Khi xong, kéo và thả chữ ký vào vị trí bạn muốn.

Ký tài liệu trực tuyến & an toàn

Các quá trình chuyển đổi file đều được bảo mật mã hóa SSL để đảm bảo sự an toàn cho các file của bạn. Hơn nữa, các file đều được xóa đi sau 1 giờ.

Hoạt động với Windows, Mac và Linux

Bạn có thể tạo chữ ký số và ký file PDF trong bất kỳ trình duyệt trên mạng nào, gồm Firefox, Chrome, IE, Safari & Cốc Cốc. Không cần cài đặt hay đăng ký.

Ký file PDF nhanh hơn với tài khoản Pro

Với tài khoản Smallpdf Pro, chúng tôi sẽ lưu giữ chữ ký điện tử của bạn. Vì thế, bạn sẽ không cần tạo chữ ký điện tử mới mỗi lần bạn cần dùng công cụ này.

Dễ dàng ký điện tử trực tuyến

Tải file lên, tạo chữ ký số và áp dụng vào tài liệu. Nếu không phải là PDF, bạn có thể dùng công cụ khác của chúng tôi để chuyển file sang PDF để dễ dàng ký.

Ký file trên đám mây

Máy chủ của chúng tôi tạo chữ ký số và ký file PDF một khi bạn đã tải file lên đám mây. Vì thế, máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào.