Mở khóa file PDF

Bộ xóa mật khẩu PDF trực tuyến dễ sử dụng

Làm thế nào để gỡ bỏ mật khẩu từ PDF

Tìm file PDF có mật khẩu của bạn và tải nó lên. Nếu không có mã hóa mạnh trong file của bạn, nó sẽ được mở khóa và sẵn sàng để tải về trong giây lát.

Hầu hết các PDF có thể được mở khóa!

Các file có sẵn mật khẩu có thể được mở khóa ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu file được mã hóa kỹ lưỡng, bạn chỉ có thể mở khóa file bằng cách cung cấp mật khẩu chính xác.

Gỡ bỏ mật khẩu PDF trực tuyến dễ dàng

Chỉ cần tải lên file của bạn và mật khẩu sẽ được xóa khỏi file PDF. Bạn có thể nhận file PDF đã được mở khóa bằng cách đơn giản nhấn tải về và bạn đã hoàn thành!

Giải quyết thông tin của bạn an toàn

Khi bạn tải lên một file nó được truyền qua một kết nối an toàn. File của bạn được xóa một giờ sau khi xử lý. Nếu chúng tôi cần mật khẩu từ bạn, nó sẽ không được đọc hoặc lưu trữ.

Trên mọi nền tảng yêu thích của bạn

Smallpdf.com dựa vào trình duyệt và hoạt động trên mọi nền tảng. Không có vấn đề gì nếu bạn dùng Mac, Windows hoặc Linux.

Mở khóa file của bạn trên đám mây!

Tất cả file được xử lý trên đám mây và không cần tải về hoặc cài đặt phần mềm nào cả. Thật tiện lợi đúng không?