Đăng nhập

Chuyển PPT sang PDF

Dễ dàng chuyển PowerPoint sang PDF trực tuyến

Cách chuyển PPT sang PDF

Tải file bằng cách kéo file PPT vào hộp trên hoặc nhấn ‘Chọn file'. Công cụ của chúng tôi sẽ chuyển file PPT sang PDF cho bạn. Nhớ tải file mới về.

Đơn giản dễ dùng

Công cụ chuyển PPT sang PDF của chúng tôi sẽ tự chuyển đổi file của bạn ngay sau khi file đã được tải lên. Bạn không cần phải tùy chỉnh gì thêm.

Hỗ trợ PPT và PPTx

Chúng tôi có thể nhận và chuyển đổi được tất cả các file PPT cũ và PPTX mới sang loại file PDF. Bạn chỉ cần tải file lên để bắt đầu chuyển PPT sang PDF.

Chuyển đổi an toàn

Một giờ sau khi bạn chuyển PPT sang PDF, file của bạn sẽ tự xóa khỏi máy chủ của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, xin hãy đọc chính sách riêng tư bên dưới.

Hoạt động với Windows, Mac và Linux

Smallpdf chuyển PPT sang PDF cho bạn trong bất kỳ trình duyệt trên mạng nào, gồm Firefox, Chrome, IE, Safari & Cốc Cốc. Không cần cài đặt hay đăng ký.

Xử lý file trên đám mây

Máy chủ của chúng tôi chuyển PPT sang PDF một khi bạn đã tải file PPT lên đám mây. Vì thế, máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào.