Chuyển đổi PDF sang JPG

Cách tốt nhất để chuyển đổi PDF của bạn sang hình ảnh

Làm thế nào để chuyển PDF sang JPG

Kéo và thả file PDF của bạn vào hộp trên và chúng tôi sẽ chuyển đổi các tệp cho bạn. Sau đó bạn có thể chọn các hình bạn muốn và lưu chúng về máy tính của bạn.

Định dạng JPG cho chất lượng tốt

JPG là định dạng hình phổ biến nhất trên internet. Đầu ra của dịch vụ chuyển đổi chúng tôi luôn là các file JPG thậm chí khi các hình được lưu trong PDF dưới định dạng khác.

Chuyển đổi tất cả hình trong PDF

Sau khi chuyển đổi, hình ảnh được hiện ra để bạn có thể tải về từng file riêng lẻ. Bạn cũng có thể tải tất cả hình về dưới dạng một file tổng hợp zip.

Chuyển đổi trực tuyến an toàn

Các file PDF và JPG của bạn sẽ được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi một giờ sau khi chuyển đổi. Không ai có quyền truy cập chúng và sự riêng tư của bạn được đảm bảo.

Hoạt động trên tất cả nền tảng

Ứng dụng PDF sang JPG chạy trên trình duyệt, nghĩa là nó hoạt động trên tất cả các hệ thống. Không ảnh hưởng gì nếu bạn dùng Windows, Mac hoặc Linux. Chỉ cần dùng trình duyệt mới!

Chuyển đổi trong đám mây

Quá trình chuyển đổi hình ảnh của bạn từ file PDF diễn ra trên đám mây, vì thế nó sẽ không lấy năng lượng từ máy tính của bạn.