• Giá cả
  1. Trang Chủ
  2. PDF sang JPG

Chuyển PDF sang JPG

Cách tốt nhất để chuyển PDF sang ảnh cho bạn

Cách chuyển PDF sang JPG
Kéo và thả file PDF của bạn vào hộp trên và chúng tôi sẽ chuyển PDF sang ảnh cho bạn. Sau đó, bạn có thể chọn các hình ảnh bạn muốn và lưu lại và tải về.
Chuyển đổi trực tuyến an toàn
Khi bạn đã chuyển PDF sang JPG, các file này sẽ được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ. Smallpdf đảm bảo không ai có quyền truy cập file của bạn.
Hoạt động với Windows, Mac và Linux
Ứng dụng chuyển file PDF sang JPG của chúng tôi làm việc trong trình duyệt trên mạng. Vì thế, Smallpdf hoạt động được với tất cả các hệ thống vận hành.
Chuyển tất cả ảnh trong PDF
Sau khi chuyển PDF sang ảnh, các hình ảnh sẽ hiện ra để bạn có thể tải về từng file riêng hoặc tải tất cả các hình ảnh về trong một file zip tổng hợp.
Đổi sang JPG chất lượng cao
JPG là định dạng ảnh phổ biến nhất trên internet. Dịch vụ chuyển PDF sang JPG này luôn lưu file thành JPG, kể cả khi ảnh lưu trong PDF là từ định dạng khác.
Đổi PDF sang JPG trên đám mây
Quá trình chuyển file PDF sang ảnh của bạn sẽ được diễn ra trên đám mây. Vì thế, máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào.

Cách chuyển đổi trực tuyến từ PDF sang JPG:

  1. Kéo và thả file của bạn vào trình chuyển đổi PDF sang JPG.
  2. Chọn ‘Chuyển đổi toàn bộ trang’ hoặc ‘Trích xuất hình ảnh đơn lẻ’.
  3. Nhấp vào ‘Tùy chọn lựa chọn’ và đợi quy trình này kết thúc.
  4. Tải xuống các file đã chuyển đổi dưới dạng từng file JPG hoặc gộp chung vào file ZIP.
Xếp hạng công cụ này
4,6 / 5 - 319.055 bỏ phiếu