Smallpdf Ngoại Tuyến

Đơn giản hóa việc làm liên quan dến PDF với phần mềm dễ sử dụng của chúng tôi

Tải về cho Windows
Có sẵn dành cho Mac OSX và Windows. Tất cả Lượt tải về
By downloading Smallpdf you agree to the Privacy and Terms
Visit our Licenses page
Dùng thử miễn phí

Chúng tôi khiến các văn bản PDF trở nên dễ đọc.

Hãy là một trong những người đầu tiên được thử dùng Smallpdf ngoại tuyến để tận hưởng: việc đọc tối ưu, tốc độ chuyển đổi nhanh hơn và nâng cấp tự động. Đừng lo, tất cả các tính năng dễ sử dụng từ trang web của chúng tôi đều sẽ được cung cấp.

Tải về

Mac OS X
Yêu cầu OS X 10.9+
Tải về cho Mac
Windows (64-BIT)
Yêu cầu Windows 7+
Tải về cho Windows (64-BIT)
Windows (32-BIT)
Yêu cầu Windows 7+
Tải về cho Windows (32-BIT)
By downloading Smallpdf you agree to the Privacy and Terms