Smallpdf logo

Chúng tôi giúp làm việc với PDF cực dễ dàng.

Hãy là một trong những người đầu tiên được thử dùng Smallpdf ngoại tuyến để tận hưởng: việc đọc tối ưu, tốc độ chuyển đổi nhanh hơn và nâng cấp tự động. Đừng lo, tất cả các tính năng dễ sử dụng từ trang web của chúng tôi đều sẽ được cung cấp.

Tải về

Mac
Yêu cầu macOS 10.9+
Tải về cho Mac
Windows (64-bit)
Yêu cầu Windows 7+
Tải về cho Windows (64-bit)
Windows (32-bit)
Yêu cầu Windows 7+
Tải về cho Windows (32-bit)
By downloading Smallpdf you agree to the Privacy and Terms
Bạn có cần giúp đỡ không? Xin hãy xem Các câu hỏi thường gặp hoặc Liên lạc với chúng tôi