Smallpdf cho Máy tính

Đơn giản hóa tác vụ PDF của bạn với ứng dụng dễ sử dụng của chúng tôi

Tải về cho Windows
Có sẵn dành cho Mac OSX và Windows. Tất cả Lượt tải về
By downloading Smallpdf you agree to the Privacy and Terms
Visit our Licenses page
Dùng thử Miễn phí

Chúng tôi khiến các văn bản PDF trở nên dễ đọc.

Hãy là một trong những người đầu tiên trải nghiệm Smallpdf cho máy tính để tận hưởng: traringhieemj đọc tối ưu: nén nhanh hơn và nâng cấp tự động. Đừng lo, tất cả các tính năng dễ sử dụng từ trang web của chúng tôi đều sẽ được cung cấp.

Tải về

Mac OS X
Yêu cầu OS X 10.9+
Tải về cho Mac
Windows (64-BIT)
Yêu cầu Windows 7+
Tải về cho Windows (64-BIT)
Windows (32-BIT)
Yêu cầu Windows 7+
Tải về cho Windows (32-BIT)
By downloading Smallpdf you agree to the Privacy and Terms