• Giá cả
  1. Trang Chủ
  2. Tải về
  3. Mac

Nhận Ứng dụng Smallpdf cho MacOS

Ứng dụng Smallpdf cho MacOS là nền tảng di động để xử lý các tài liệu nhạy cảm. Tất cả các công cụ dành cho tập tin PDF mà bạn yêu thích — hoàn toàn ngoại tuyến.

Không được hỗ trợ kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021

Các công cụ PDF ngoại tuyến vượt trội

Tải xuống Ứng dụng Smallpdf cho MacOS để có các công cụ ngoại tuyến để chuyển đổi, nén, ghép, mở khóa và bảo mật tập tin PDF và nhiều tính năng khác — tất cả đều ngoại tuyến.

Quản lý tập tin ngoại tuyến

Quản lý các tài liệu PDF tuyệt mật trên máy tính Mac của bạn bằng các công cụ PDF của chúng tôi — mà không cần kết nối trực tuyến.

Không được hỗ trợ kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021